Skaber I ligeværd for alle på din skole?

Vær med i bevægelsen!

Uge Sex 2021 sætter fokus på forventninger til køn, der stadig fastholder og begrænser børn og unge i stereotype normer og idealer for køn.

Det påvirker og begrænser deres opfattelse af, hvad en 'rigtig' dreng og en 'rigtig' pige er og kan.

Gør op med begrænsende forventninger til køn på din skole med 6 hacks

Gå forrest på din skole og tag del i kampen for ligestilling for alle børn og unge ved at forpligte jer til vores 6 hacks. 

Danske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sex & Samfund har udviklet 6 hacks for køn og ligestilling, som skoler let kan implementere for at komme forskelsbehandling på grund af køn til livs.

Det er op til din skole, hvordan I konkret vil implementere de 6 hacks. Under de enkelte hacks, kan I se forslag og eksempler.

Kalder alle skoleledere!

Er du skoleleder, har du et særligt ansvar for at skabe de bedst mulige rammer for, at elever og lærere trives. Vis, at I går forrest på jeres skole, ved at forpligte jer til at arbejde med de 6 hacks for køn og ligestilling i 2021.

Sådan kommer du i gang:

Download kontrakten med de 6 hacks for køn og ligestilling på skolen.

Print og underskriv kontrakten.

Send et billede af skolelederen med den underskrevne kontrakt til [email protected]

Vi deler billedet af den underskrevne kontrakt på sociale medier. På den måde er jeres skole forbilleder, som vil inspirere endnu flere til at gøre som jer!

Hvad kan du gøre som lærer, pædagog elev eller forælder?

Som elev, lærer, pædagog og forælder er din stemme rigtig vigtig for at skabe forandring på skolen. 

Kræv at din skole tager ansvar ved at arbejde med de 6 hacks for køn og ligestilling. 

Send de 6 hacks til din skoleleder og opfordr andre på skolen til at gøre det samme.

6 hacks til at arbejde med køn og ligestilling på din skole

1. Vi arbejder aktivt for at fremme ligeværd

I formålsparagraffen for den danske folkeskole stk 3 står der, at folkeskolernes virke skal være præget af ligeværd. At fremme ligeværd på skolen handler blandt andet om at have en bevidsthed om køn. 

I kan fx sørge for at skrive skolens holdning til køn ind i skolens trivselspolitik eller i skolens anti-mobbestrategi. Ved at have et større fokus på ligeværd i en tværgående politik eller strategi, vil der være nogle rammer og en handlingsplan fra skoleledelsen, som skolens personale, eleverne og forældre kan forholde sig til.

2. Vi accepterer ikke kønsdiskriminerende sprogbrug

Vores sprog har en stor betydning for de forventninger der er til køn. Ord som tøsefornærmet, drengestreger, tøsedreng og tudeprins er med til at reproducere de stereotype forestillinger der er for køn. På skolen kan I eksempelvis arbejde med at bruge sprog, der ikke kategoriserer kønsadfærd, og som henvender sig til alle uanset køn.

3. Vi taler med forældrene om skolens holdning til køn

Sammen med skolen spiller forældrene en rigtig vigtig rolle i at fremme ligeværd og mangfoldighed blandt eleverne. Derfor er det en god idé at tage køn op med skolens forældre, eksempelvis på forældremødet. Snakken kan blandt andet handle om relationer på tværs af køn ved legeaftaler, fødselsdage og fællesarrangementer.

4. Vi opdeler eleverne efter forudsætninger, kompetencer og motivation

Når eleverne opdeles i piger og drenge, kan det være med til at forstærke de stereotype forventninger til køn. Overvej om der er en pædagogisk og didaktisk begrundelse for at opdele eleverne ud fra køn. Dette kan også gælde sport og fritidsaktiviteter. Hvis eleverne eksempelvis skal spille fodbold kan I tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og motivation frem for drengefodbold vs. pigefodbold.

5. Vi tager køn op i undervisningen

Ved at tage køn op i undervisningen sammen med eleverne, kan der blive skabt en større bevidsthed om de normer og forventninger, der er til køn. I kan eksempelvis sørge for, at det er muligt, at alle elever møder minimum tre forløb om køn i løbet af skoletiden. Som skole kan I også overveje, om der i undervisningen anvendes film, litteratur og andre kulturelle produkter som henvender sig til alle, og som ikke kategoriserer kønsadfærd.

6. Vi tager køn op på personalemødet

Ved at diskutere køn på personalemødet, kan I skabe en større bevidsthed om forventningerne og normerne for køn. Møder I eksempelvis eleverne forskelligt afhængig af køn? Eller sætter I ubevidst nogle i en særlig boks? Disse refleksioner er rigtig gode at have sammen. Som inspiration til jeres snak, kan I hente Danmarks Lærerforenings pjece ”Er du opmærksom på køn i skolen?”

Køn er alt for ofte en begrænsning i skolen i dag!

Freja

Jeg blev i folkeskolen drillet med at være en drenge pige, jeg brugte ikke make up, jeg ville gerne have en uddannelse der var et mande job (ambulancereder) og jeg elskede kampsport.

Dette gjorde at jeg fik at vide at jeg gerne ville være en dreng, og folk sagde at jeg sikkert havde en pik eller at mine forældre ønskede sig en dreng og det var derfor jeg var sådan

Kristine

I 4. klasse blev hele vores årgang delt op i drenge og piger i en projektuge. Drengene fjollede rundt i en uge og lavede kortfilm, mens pigerne skulle skrive detektivhistorier, og renskrive dem i hånden igen og igen. Skolen gav absolut ingen begrundelse for, hvorfor vi blev delt op, hvorfor vi lavede noget forskelligt, og hvorfor vi ikke byttede i løbet af ugen

Thomas

I min praktik på en folkeskole oplevede jeg, at de andre lærere talte om en dreng i den klasse, jeg var tilknyttet, som om det var et stort problem, at han var lidt feminin og synes at nuttede dyr var mere tiltalende end uhyggelige monstre.

Vores børn skal ikke begrænses af forventninger til køn. Hjælp os med at skabe forandring!

Tøseskud! - Rigtige drenge går til fodbold! - Lyserød er en pigefarve!

Har vi ligestilling i Danmark? Det tror de fleste, men faktum er, at der stadig er stor forskel på, hvad der opfattes som normalt afhængig af køn.

Vi bliver forskelsbehandlet fra vi er helt små, og det har ikke kun konsekvenser som barn men skaber ulighed hele vejen op igennem livet.

I Uge Sex 2021 arbejder elever og lærere i hele Danmark med temaet ”Lige køn leger bedst”.

Men der er brug for mere handling for at skabe forandring!

Vores børn skal ikke opleve køn som en begrænsning. Der skal være plads nok til, at alle kan være præcis den, de ønsker.

Vis din opbakning og vær med til at kræve forandring.

Built with