Skriv under for at alle børn kan være sig selv!

De fleste tror, at vi har ligestilling i Danmark.

Men faktum er, at vi bliver forskelsbehandlet fra vi er helt små. Det har ikke kun konsekvenser i barndommen, men skaber ulighed hele vejen op igennem livet. Forskelsbehandling danner grobund for sexisme, krænkelser og overgreb. 

Som barn får du at vide, at du kan blive lige præcis den, du ønsker. Men det er løgn! Det er en million forventninger til, hvordan du skal være - afhængig af dit køn.

Skolerne har en del af ansvaret for, at give børn og unge en fremtid, hvor køn ikke begrænser deres drømme. Mange lærere og skoledere gør, hvad de kan for at undervise i køn og ligestilling i Uge Sex 2021, men de har brug for din hjælp og opbakning for at blive ved - også efter Uge Sex.

Fortæl ministre, skoleledere og måske din gamle skole, at det er på tide at skolerne arbejder intensivt med køn og ligestilling - for børnenes skyld!

Skriv under nu!

Vi skal bruge dit navn til at lægge pres på beslutningstagere for at:

Styrke seksualundervisningen. Seksualundervisning skal timefastsættes og skoleledere skal forpligte sig på at integrere seksualundervisning i skolens skema

Gøre det obligatorisk at lærere klædes på til seksualundervisning på læreruddannelsen

Få skoler til at  forpligte sig til at arbejde med køn og ligestilling. Skoler kan skrive sig op til vores 6 hacks her.

Vi tager alle navne med til relevante ministre og til skolelederforeningen. 

Når vi er mange nok, kan vi skabe den forandring vores børn fortjener.

Køn er alt for ofte en begrænsning i skolen i dag!

Vi har indsamlet over 100 vidnesbyrd på forskelsbehandling i skolen. 

Freja

Jeg blev i folkeskolen drillet med at være en drenge pige, jeg brugte ikke make up, jeg ville gerne have en uddannelse der var et mande job (ambulancereder) og jeg elskede kampsport.

Dette gjorde at jeg fik at vide at jeg gerne ville være en dreng, og folk sagde at jeg sikkert havde en pik eller at mine forældre ønskede sig en dreng og det var derfor jeg var sådan

Kristine

I 4. klasse blev hele vores årgang delt op i drenge og piger i en projektuge. Drengene fjollede rundt i en uge og lavede kortfilm, mens pigerne skulle skrive detektivhistorier, og renskrive dem i hånden igen og igen. Skolen gav absolut ingen begrundelse for, hvorfor vi blev delt op, hvorfor vi lavede noget forskelligt, og hvorfor vi ikke byttede i løbet af ugen

Thomas

I min praktik på en folkeskole oplevede jeg, at de andre lærere talte om en dreng i den klasse, jeg var tilknyttet, som om det var et stort problem, at han var lidt feminin og synes at nuttede dyr var mere tiltalende end uhyggelige monstre.

Vores børn skal ikke begrænses af forventninger til køn. Hjælp os med at skabe forandring!

Tøseskud! - Rigtige drenge går til fodbold! - Lyserød er en pigefarve!

Har vi ligestilling i Danmark? Det tror de fleste, men faktum er, at der stadig er stor forskel på, hvad der opfattes som normalt for en 'rigtig' dreng og en 'rigtig' pige. 

Vi bliver forskelsbehandlet fra vi er helt små, og det har ikke kun konsekvenser i barndommen men skaber ulighed hele vejen op igennem livet.

I Uge Sex 2021 arbejder elever og lærere i hele Danmark med temaet ”Lige køn leger bedst”.

Men der er brug for mere handling for at skabe forandring!

Vores børn skal ikke opleve køn som en begrænsning. Der skal være plads nok til, at alle kan være præcis den, de ønsker.

Vis din opbakning og vær med til at kræve forandring.

Built with